SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hračka - Lízanka Palička pre deti, ITEM NO: ZY-11905

Detská hračka - Lízanka Palička pre deti, ITEM NO: ZY-11905

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská hračka – Lízanka Palička pre deti, ITEM NO: ZY-11905

Pôvod:

Made in China (na výrobku).

Popis:

Plastová palička v tvare lízanky s dekoráciou, ktorá po stlačení tlačidla svieti. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom obale. Na papierovej etikete sú uvedené nasledujúce údaje: ITEM NO: Z -11905, EAN kód: 6912080119050 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 3 ks gombíkových batérií typu AG10. Skúšaním sa zistilo, že kryt hračky nemá primeranú mechanickú pevnosť. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

 nv_svietiaca_lizanka1

nv_svietiaca_lizanka2

nv_svietiaca_lizanka3