SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hojdačka Retrus Tray 120/07, Mixed colors AC: 156246

Detská hojdačka Retrus Tray 120/07, Mixed colors AC: 156246

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 7. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská hojdačka Retrus Tray 120/07, Mixed colors AC: 156246

Pôvod:

Vyrobené v Poľsku.

Popis:

Hojdačka je vyhotovená z kovového rámu a kovovej hojdačky s textilnou sedačkou. A vyklápacou táckou, ktorá je pripevnená na jej prednej časti. Hojdačka je určená pre deti od 6 mesiacov do hmotnosti 15 kg (zodpovedá to váhe 3-ročného dieťaťa). Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom igelitovom obale. Na papierových štítkoch, prilepených na ráme hojdačky, sú uvedené nasledujúce údaje: obchodné meno a adresa výrobcu a dovozcu, EAN: 5 991380 158731, označenie AC: 156246 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Sedadlo hojdačky sa zaisťuje proti zloženiu hviezdicovou maticou (otočný gombík) a operadlo sedačky je možné polohovať pomocou dvoch hviezdicových matíc na bočných stranách operadla. Tieto hviezdicové matice úplne zapadnú do valca na malé časti.

Pri skúške krútiacim momentom, ťahom, pádom, nárazom a tlakom sa z hračky nesmú oddeliť žiadne časti, ktoré by úplne zapadli do valca na malé časti resp. sa nesmú odhaliť alebo vytvoriť ostré hrany alebo ostré hroty. Na konštrukcii hojdačky – sedačky sú otvorené konce rúrok chránené plastovými čiernymi uzávermi.

Keď sa silou 90 N v ťahu pôsobilo na dolné plastové uzávery rúrok (v sedacej časti sedačky) s priemerom cca 14,2 mm, tak sa silou 38 N v ťahu uvoľnil pravý spodný uzáver rúrky a silou 18 N v ťahu sa uvoľnil ľavý spodný uzáver rúrky. Obe tieto plastové uzávery zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí malých častí.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa, ale v skladových priestoroch bolo uložených 5 ks predmetného výrobku.

SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu, informovať vedenie spoločnosti o nebezpečnom výrobku a jeho stiahnutí z trhu a zároveň informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si predmetnú hojdačku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_retrus_hojdacka