SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská čelenka so svietiacimi rohmi

Detská čelenka so svietiacimi rohmi

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 24. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská čelenka so svietiacimi rohmi

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Detská čelenka z tvrdého plastu s modrými plastovými svietiacimi rohmi, ktoré sú napájané gombíkovými batériami. V strede čelenky je malý kryt v tvare srdca s čiernym vypínačom. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom obale. Na papierovej etikete prilepenej na obale je uvedené len označenie CE, chýba akýkoľvek identifikačný znak výrobku.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 4 ks gombíkových batérií, 2 ks batérií typu AG13 a 2 ks typu AG10. Skúšaním sa zistilo, že kryt hračky nemá primeranú mechanickú pevnosť.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_detska_celenka_so_svietiacimi_rohmi1

nv_detska_celenka_so_svietiacimi_rohmi2