SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská čelenka so svetlom v tvare koruny, ITEM NO: ZY-11875

Detská čelenka so svetlom v tvare koruny, ITEM NO: ZY-11875

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská čelenka so svetlom v tvare koruny, ITEM NO: ZY-11875

Pôvod:

Vyrobené v Číne

Popis:

Plastová čelenka okrúhleho tvaru, na vrchu ktorej sa nachádza koruna. Čelenka svieti a je napájaná 3 ks gombíkových batérií typu AG10. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom plastovom obale. Na papierovej etikete, prilepenej na obale, sú uvedené nasledujúce údaje: ITEM NO: ZY-11875, EAN kód: 6912080118756 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 3 ks gombíkových batérií typu AG10. Skúšaním sa zistilo, že kryt hračky nemá primeranú mechanickú pevnosť. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_celenka_so_svetlom_koruna