SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská bezpečnostná zábrana RADEX®, model: ELIA - M

Detská bezpečnostná zábrana RADEX®, model: ELIA - M

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 11. 4. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detská bezpečnostná zábrana RADEX®, model: ELIA - M, Batch Nr. 151010-SO00222

Pôvod: Poľsko.

Popis:

Detská kovová bezpečnostná zábrana priechodu napr. ku schodisku alebo na zamedzenie prechodu z jednej miestnosti do druhej. Táto zábrana sa predáva zabalená v uzatvorenej fólii, ktorá vo vnútri obsahuje leták s písomnými a obrazovými informáciami a priloženým príslušenstvom na montáž v krabičke. Na fólii je čiernou potlačou vyrazený EAN: 5907592281648, odkaz na technickú normu EN 1930 a adresa výrobcu.

Druh nebezpečnosti: riziko udusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Na testovanej bezpečnostnej zábrane sa nachádzali nedovolené medzery, cez ktoré prešla testovacia sonda imitujúca boky a bedrá dieťaťa silou menšou ako 30 N. V prípade ak trup dieťaťa prejde cez medzeru, ale jeho hlava nie, priechod vzduchu v hrdle sa môže obmedziť a znížiť tak prívod vzduchu do pľúc, čo môže spôsobiť poškodenie mozgu resp. dieťa pri pokuse vypáčiť sa zo zábrany môže utrpieť otras mozgu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny: stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu, ponúkať, predávať a distribuovať len bezpečné výrobky, informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

elia_m1

elia_m2