SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCHILDREN´S TOY - plastové zvieratká do vody, 4 ks v balení

CHILDREN´S TOY - plastové zvieratká do vody, 4 ks v balení

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

CHILDREN´S TOY - plastové zvieratká do vody, 4 ks v balení

Pôvod:

Made in China (na kartónovom obale)

Popis:

Plastové zvieratká bielej farby s farebnými krídlami - kačka, káčer, labuť a húska. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom sáčku, ktorý je zopnutý na vrchu kartonážou. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, krajina pôvodu a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého sú hračky zhotovené, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúcich 8 balení výrobkov bolo po odbere vzoriek umiestnených v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a budú vrátené dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_children´s_toy_plastove_zvieratka1

nv_children´s_toy_plastove_zvieratka2