SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika NO: DY01040

Bábika NO: DY01040

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika NO: DY01040

Pôvod:

Made in China (na prilepenej etikete)

Popis:

Textilná bábika s mäkkou výplňou oblečená do ružových šiat a klobúku s kockovanou potlačou. Na zadnej časti chrbta má zips, pod ktorým je umiestnená plastová elektrická škatuľka, v ktorej sú umiestnené batérie. Po stlačení brušnej časti bábiky začne bábika spievať. Výrobok sa predáva zabalený do priesvitného sáčku označeného papierovou etiketou. Na prilepenej etikete sú uvedené nasledujúce údaje: Bábika, identifikačné číslo hračky NO. DY01040, krajina pôvodu, EAN kód: 6904601402758 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilná bábika s mäkkou výplňou, ktorá má v zadnej časti chrbta umiestnenú plastovú elektronickú škatuľku, ktorá pri stlačení vydáva zvuk. Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 3 ks gombíkových batérií typu AG13, ktoré sú prístupné bez pomoci nástroja a len jedným pohybom.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 2 ks. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne mu uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

babika no dy01040