SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika Lovely Girl

Bábika Lovely Girl

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika Lovely Girl

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Plastová bábika s výškou cca 30 cm, ktorá je oblečená v bielych šatách so závojom a bielymi rukavicami na rukách, s červeným opaskom a bielymi topánkami. Bábika má dlhé hnedé vlasy s ružovým melírom. Výrobok sa predáva zabalený v papierovej krabici s priehľadnou fóliou v prednej časti. Na spodnej časti obalu je uvedené artiklové číslo NO.W818. Na papierovej etikete, prilepenej na zadnej strane obalu, je uvedené označenie CE, číselné označenie N: 151196 a čiarový kód: 8 584156 151196.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa, z toho dôvodu bolo inšpektormi SOI uložené opatrenie na zákaz predaja predmetného výrobku. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_babika_lovely_girl1

nv_babika_lovely_girl2