SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika DOC McStuffins

Bábika DOC McStuffins

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika DOC McStuffins

Pôvod: Made in China (na obale)

Popis:

Plastová bábika s dlhými tmavými vlasmi zapletenými do 2 vrkočov. Bábika je oblečená do bielej blúzky a pásikavých krátkych nohavíc a má obuté oranžové sandále na podpätku. Výrobok sa predáva zabalený v kartónovej krabici s priehľadnou fóliou v prednej časti. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, krajina pôvodu, identifikačné číslo hračky NO. 978 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúci 1 ks výrobku bol po odbere vzoriek umiestnený v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a bude vrátený dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_babika_doc_mcstuffins1

nv_babika_doc_mcstuffins2