SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský športový kočík Golfové palice

Nebezpečný výrobok - detský športový kočík Golfové palice

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský športový kočík Golfové palice

Pôvod: Neznámy.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti

Na bočnej strane konštrukcie kočíka pod madlom – hrazdičkou v mieste spájania konštrukcie sa v pásme dosahu dieťaťa nachádzajú nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa.

Tento kočík je vybavený len jedným blokovacím zariadením sklápacieho mechanizmu a to na zadnej spodnej časti, pričom pri náhodnej manipulácií hrozí uviaznutie dieťaťa v kočíku.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené všetky bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov a nie je priložený návod na používanie.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe SOI uložila opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

golf  golfove_palice2