SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Jumper X Piratz

Nebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Jumper X Piratz

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Jumper X Piratz

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa a chemické riziko

Príčiny nebezpečnosti

Športová verzia kočíka je vyhotovená tak, že v pásme dosahu dieťaťa sú nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa. Tieto medzery sa nachádzajú na oboch bočných stranách kočíka medzi konštrukciou a sedadlom kočíka.

V plastovej fólii predného madla – hrazdičky kočíka bola zistená prekročená povolená limitná koncentrácia obsahu ftalátov.

Trvanlivé označenia na uvedenom detskom kočíku nie sú dostatočné odolné voči oteru a bežnému opotrebeniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

nv_jumper%20x%20piratz1

nv-jumper%20x%20piratz2