SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Deltim Fokus

Nebezpečný výrobok - detský kombinovaný kočík Deltim Fokus

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Deltim Fokus

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa a chemické riziko.

Príčiny nebezpečnosti

Športová verzia kočíka je vyhotovená tak, že v pásme dosahu dieťaťa sú nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa. Tieto medzery sa nachádzajú po oboch stranách pod madlom – hrazdičkou kočíka, ako aj medzi bočnou stranou konštrukcie a drôtom určeným na polohovanie opierky nôh, keď táto opierka je v najnižšej polohe. Tieto medzery sú len čiastočne chránené poťahom kočíka.

V plastovej fólii predného madla – hrazdičky kočíka bola zistená prekročená povolená limitná koncentrácia obsahu ftalátov.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené všetky bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaným osobám boli uložené a prijaté dobrovoľné opatrenia na základe ktorých nebudú predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, budú informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzvú ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

nv_deltim1

nv_deltim2