SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Nebezpečný výrobok - Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 6. 8. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Penové puzzle na podlahu EVA PUZZLE MATS, YX-10-6

Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na štítku)

Popis:

Penové puzzle skladajúce sa zo 6 plátov, pričom v každom pláte je 6 štvorcov s písmenom alebo číslicou umiestnenou v strede štvorca. Z jednotlivých kusov je možné písmená alebo číslice vyberať a následne ich vkladať späť. Výrobok je balený do priehľadnej fólie, na ktorej je nalepený štítok s označením EVA PUZZLE MATS a v dolnej časti štítka je označenie CE a kód YX-10-6. Na zadnej strane obalu je štítok s označením SE 1021.

Druh nebezpečnosti: Riziko zadusenia

Príčiny nebezpečnosti:

Hračka obsahuje odnímateľné malé časti. Konkrétne písmená A, B, D, O, P, Q, R a číslice 0, 4, 6, 8, 9 obsahujú odnímateľné súčasti. Pri bežnom a predvídateľnom správaní malých detí, ktoré majú dobre známy zvyk vkladať veci do úst, nie je možné vylúčiť riziko zadusenia v prípade ich prehltnutia alebo vdýchnutia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predávajúci, na základe prijatého dobrovoľného opatrenia, stiahol predmetné penové puzzle z predaja už pri odbere vzorky do doby vykonania skúšok. Následne boli distribútorovi uložené záväzné pokyny stiahnuť uvedené hračky z trhu a informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

eva%20puzzle%20mats,%20yx-10-6 

eva%20puzzle%20mats,%20yx-10-6