SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika s kočíkom

Bábika s kočíkom

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 5. 4. 2012

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika s kočíkom

Pôvod: Made in China (na obale)

Popis:

Bábika sediaca v športovom kočíku je zabalená do priesvitného plastového vrecka, ktoré je v hornej časti uzatvorené farebným kartónovým uzáverom. Na uzávere je nápis Beautiful Collect them all a označenie CE. Na obale sú nalepené papierové štítky, na ktorých je uvedený názov Bábika s kočíkom, označenie CHT 2389215 a kód 1477.

Druh nebezpečnosti: Chemické riziko – poškodenie zdravia

Príčiny nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bolo zistené nadlimitné množstvo ftalátov, konkrétne bis(2-etylhexyl) ftalátu.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predávajúci prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého nebude uvedený nebezpečný výrobok predávať. Zároveň informoval o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť spotrebiteľov vyvesením oznamu na prevádzke. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu zodpovednému za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

babika_s_kocikom1

babika_s_kocikom2