SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - prieskum iBrainer

Upozornenie pre spotrebiteľov - prieskum iBrainer

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 6. 2. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na spotrebiteľský prieskum, realizovaný prostredníctvom dotazníka na webovej stránke http://best-coupon-offer.com/sk/100/NewConsumeSurvey_sk/?referrer=3108.

Priamo pod dotazníkom je zverejnený text, upozorňujúci na to, že ide o predplatenú službu iBrainer s automatickou obnovou spolu s návodom, akým spôsobom je možné predplatné služby bezplatne zrušiť.

Spotrebiteľ však nemusí reflektovať skutočnosť, že informácia v znení „Toto je predplacena služba iBrainer s automatickou obnovou...“ má priamu súvislosť s vypĺňaným dotazníkom, po odoslaní ktorého má byť spotrebiteľ zaregistrovaný do predplatenej služby.

Z uvedeného dôvodu preto SOI odporúča spotrebiteľom, aby boli obozretní pri zadávaní svojich osobných údajov (meno a priezvisko) v kombinácii s telefónnym číslom a e-mailovou adresou, zadaním ktorých sa môže spotrebiteľ do predplatenej služby iBrainer zaregistrovať.

Ďalšie informácie o zisteniach Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veci predplatenej služby iBrainer sú dostupné na stránke

http://www.soi.sk/files/documents/rspotreb/spotrebite%C4%BEsk%C3%BD%20prieskum%20nekal%C3%A9%20praktiky.pdf