SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd.

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 1. 7. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti Kairos Technologies Ltd. so sídlom na Midford Place, 114-115, Tottenham Court Road, 1-St Floor, London W1T 5AH, Veľká Británia.

Z informácií na stránke http://www.kairosplanet.sk/ (podobné stránky sa vyskytujú aj v iných jazykoch) je zrejmé, že spoločnosť ponúka spotrebiteľom produkty, označené ako Standard, Silver, Gold a Platinum. Podstata produktov spočíva v tom, že na počítači spotrebiteľa (ktorý musí byť zapnutý 10 hodín denne) si majú ukladať svoje dáta iní užívatelia, vrátane veľkých celosvetovo známych firiem.

Zakúpenie vybraného produktu a následné „zapožičanie“ počítača spotrebiteľa ako úložiska dát pre partnerov spoločnosti Kairos Technologies Ltd. má spotrebiteľovi následne priniesť finančný prospech (bonus). Túto skutočnosť potvrdzujú viaceré informácie, zverejnené na webovej stránke spoločnosti.

Žiadne z uvedených tvrdení spoločnosti Kairos Technologies Ltd. však nie je možné reálne preukázať.

Z uvedeného dôvodu a s poukazom na to, že ide o spoločnosť mimo dozornú pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie preto vyzývame spotrebiteľov, aby dôkladne zvážili svoje rozhodnutie, týkajúce sa zakúpenia produktov vyššie uvedenej spoločnosti.

O konaní spoločnosti Slovenská obchodná inšpekcia informovala príslušný národný orgán dozoru, ktorý zároveň požiadala o prešetrenie možného protiprávneho charakteru opísaného konania.