SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIVýsledky kontrol zábavnej pyrotechniky

Výsledky kontrol zábavnej pyrotechniky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 3. 2. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov, vykonala kontroly zábavnej pyrotechniky v závere roka 2016… 

 Výsledky kontrol zábavnej pyrotechniky v závere roka 2016 [PDF, 331 kB]