SOI /Kontakt

Kontakt

Na tejto stránke je uvedený kontakt na ústredný inšpektorát
a inšpektoráty SOI pre daný kraj v súlade s územnosprávnym
usporiadaním SR.

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly
uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI.

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok 8,00 – 12,00    13,00 – 15,00
Streda     8,00 – 12,00    13,00 – 15,30
Piatok      8,00 – 12,00    13,00 – 15,00

 

budovaÚstredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
mapa

Ústredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58272 103, 58272 140,
fax. č. : 02/53414 996
helena.molekova@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 132  
tel. č.: 02/58272 130 – kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách, cestovné kancelárie
tel. č.: 02/58272 125 – mobilní operátori, telekomunikačné služby v rozsahu kontrolovanom SOI, zákon o reklame, ochrana nefajčiarov
tel. č.: 02/58272 117 – nariadenie REACH, chemické látky a prípravky, biocídne výrobky, detergenty, prekurzory výbušnín, textilné výrobky
tel. č.: 02/58272 159 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, práva cestujúcich v leteckej doprave
tel. č.: 02/58272 133 – vyúčtovanie bytov, reklamácie, predaj mimo prevádzkových priestorov (“šmejdi“)

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov
/Otázky zhody určených výrobkov, bezpečnosť výrobkov/
tel. č.: 02/58272 138
tel. č.: 02/58272 137 – elektrospotrebiče
tel. č.: 02/58272 145 – hračky a osobné ochranné prostriedky
tel. č.: 02/58272 146 - zábavná pyrotechnika
tel. č.: 02/58272 174 – stavebné výrobky

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č.: 02/58272 181- 184  

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami
Ing. Danuša Krkošová
tel. č. 02/58272 160
danusa.krkosova@soi.sk 

Komunikačný odbor
tel. č.: 02/58272 162, 02/582 72 164

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
0850 111 937

Námestník pre úsek právnych služieb, medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov
Mgr. Ján Sivák
tel. č. 02/58272 120  

Ekonomická námestníčka
Mgr. Margita Bednářová
tel. č. 02/58272 157

Vnútorný kontrolór SOI  
tel. č. 02/58272 144

Právny odbor
tel. č.: 02/58272 121, 02/58272 124, 02/58272 126; 02/58272 147

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č.: 02/58272 123, 02/58272 141

Osobný úrad
tel. č.: 02/58272 151 - 2

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č.: 02/58272 157; 02/58272 161

Odbor správy majetku
tel. č.: 02/58272 110

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č.: 02/58272 150, 02/58272 111, 02/58272 153 - 4


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj  
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 033/5512 689
           033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
           037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130    
            041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139

Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
           048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.