SOI /Kontakt

Kontakt

Na tejto stránke je uvedený kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI.

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:
 Pondelok  08:00 – 12:00  13:00 – 15:00
 Streda  08:00 – 12:00  13:00 – 15:30
 Piatok  08:00 – 12:00  13:00 – 15:00

budovaÚstredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie  
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99  Bratislava
mapa
 

Ústredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58272 103, 58272 140 
fax č. 02/53414 996
helena.molekova@soi.sk 

Kancelária ústrednej riaditeľky SOI
tel. č. 02/58272 162, 02/582 72 164

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI pre styk s médiami
Ing. Danuša Krkošová
tel. č. 02/58272 160
danusa.krkosova@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa
tel. č. 02/58272 132  
tel. č. 02/58272 130 – kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách, cestovné kancelárie
tel. č. 02/58272 117 – nariadenie REACH, chemické látky a prípravky, biocídne výrobky, detergenty, prekurzory výbušnín, textilné výrobky, obuv
tel. č. 02/58272 159 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave
tel. č. 02/58272 133 – vyúčtovanie bytov, dozor nad službami mobilných operátorov v rozsahu kompetencií SOI, predaj mimo prevádzkových priestorov (“šmejdi“), zákon o ochrane nefajčiarov, nevyžiadaná reklama (spam)

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov
/Otázky zhody určených výrobkov, bezpečnosť výrobkov/
tel. č. 02/58272 136 - osobné ochranné prostriedky, zábavná pyrotechnika, zariadenia detských ihrísk, zapaľovače, olejové lampy, športové kolobežky, výrobky zameniteľné s potravinami (napodobeniny), dekoratívne olejové lampy, nafukovacie hracie vybavenia, sviečky,
tel. č. 02/58272 137 – domáce spotrebiče, biela technika, batérie, baterky, el. náradie, ručné prenosné náradie a iné elektrospotrebiče,
tel. č. 02/58272 146 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, detské zábrany, fitnes zariadenia,
tel. č. 02/58272 145 – diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky, iné autosúčasti,
tel. č. 02/58272 174 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče, tlakové zariadenia

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
0850 111 937

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č. 02/58272 181- 184  

Námestník úseku právnych služieb, medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov
Mgr. Ján Sivák
tel. č. 02/58272 120  

Námestník úseku pre analýzu a prognózu ochrany trhu
JUDr. Tomáš Kováč

tel. č. 02/58272 107 

Ekonomická námestníčka
Mgr. Margita Bednářová
tel. č. 02/58272 157

Vnútorný kontrolór SOI  
tel. č. 02/58272 144

Právny odbor
tel. č. 02/58272 121, 02/58272 124, 02/58272 126, 02/58272 147

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58272 123, 02/58272 141

Osobný úrad
tel. č. 02/58272 151 - 2

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č. 02/58272 157, 02/58272 161

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58272 110

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58272 150, 02/58272 111, 02/58272 153 - 4


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru  
tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523   

Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139
fax č. 041/7632 139

Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597
fax č. 051/7721 596
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547
Kontaktujte nás pomocou formuláru
mapa

Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.