SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti EGLO CZ + SK, s. r. o.

Oznámenie spoločnosti EGLO CZ + SK, s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 9. 3. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti EGLO CZ + SK, s. r. o., Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9, Česká republika.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pri manipulácii s kúpeľňovým svietidlom s výrobným číslom „Art. Nr. 31265“ s názvom “TAMARA 1” hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tieto výrobky boli dodávané na slovenský trh od 01. 12. 2014. Číslo výrobku je uvedené na striebornom štítku na zadnej strane svietidla.

svietidlo_tamara1 

Z preventívnych dôvodov by sme Vás radi kontaktovali a odstránili vyššie opísaný problém. V prípade, ak vlastníte takýto výrobok s výrobným číslom uvedeným vyššie, prosím, kontaktujte naše slovenské telefonické centrum na tel. čísle 0313 211 551 - 5 od pondelka do piatka v čase od 08:00 do 18:00 hod.

V prípade, ak už nemáte doklad o kúpe, môžete predmetný výrobok vrátiť na adrese EGLO Slovensko, s. r. o., Priemyselná 12, 926 01 Sereď.