SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Masonite CZ

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Masonite CZ

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 8. 1. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Masonite CZ, spol. s r. o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava v zastúpení advokátskou spoločnosťou Dentons Europe CS LLP, Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava oznamuje, že pri jednom z výrobkov spoločnosti Masonite CZ, predávanom na trhu v Slovenskej republike, môže existovať riziko zníženej požiarnej odolnosti.

Konkrétne ide o drevené protipožiarne dvere, jednokrídlové, otočné, plné, hladké, s deklarovanou požiarnou odolnosťou EI2 30-C0 D3 / EW 30-C0 D3.

Spoločnosti zatiaľ neboli oznámené žiadne zranenia alebo vznik inej ujmy či škody v súvislosti s používaním tohto výrobku. Keďže pre spoločnosť je bezpečnosť zákazníkov prvoradá, rozhodla sa spoločnosť, že dobrovoľne stiahne uvedené protipožiarne dvere z trhu v Slovenskej republike a umožní každému majiteľovi alebo držiteľovi predmetných protipožiarnych dverí ich vrátenie na náklady spoločnosti.

Spoločnosť vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia alebo majú vo svojej držbe sťahované protipožiarne dvere, aby na webovej stránke www.masonitecz.com vyplnili kontaktný formulár a poslali ho spoločnosti e-mailom alebo poštou. Na základe vyplneného formulára spoločnosť priamo alebo prostredníctvom svojich distribútorov zabezpečí ďalšie kroky v rámci procesu dobrovoľného stiahnutia predmetných protipožiarnych dverí z trhu tak, aby to bolo pre zákazníkov čo možno najmenej obmedzujúce.

Viac informácií o procese dobrovoľného stiahnutia výrobku z trhu a jeho podmienkach môžu zákazníci získať na bezplatnom telefónnom čísle +420 800 153 476 alebo na webovej stránke www.masonitecz.com.