SOI /Kontakt /Mapy /Mapa ÚI SOI Bratislava

Mapa - Ústredný inšpektorát SOI


OPEN EXTENT
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Naplánovať trasu
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.