SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti ECO PRODUKT, s. r. o.

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti ECO PRODUKT, s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 5. 9. 2011

Upozornenie o nebezpečnosti výrobku

Spoločnosť ECO PRODUKT, s. r. o. ako distribútor upozorňuje na trvalé stiahnutie výrobku z trhu v Slovenskej republike v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov.

Ide o výrobok Socket Switch, biela plastová zásuvka s podsvieteným vypínačom, kód produktu sm10000617fp, čiarový kód 8 717853 700057.

K stiahnutiu tohto výrobku sa spoločnosť ECO PRODUKT, s. r. o. rozhodla na základe zistenia o potenciálnom nebezpečí hroziacom pri používaní tohto výrobku.

Opačné fázovanie (zámena dutiniek) môže spôsobiť skrat, poškodenie zapojeného spotrebiču, ba dokonca zásah elektrickým prúdom. Výrobok je preto nevyhovujúci pre zapájanie na území SR.

Spoločnosť ECO PRODUKT, s. r. o. ako distribútor produktu na územie SR prijala nasledovné opatrenia na trvalé stiahnutie produktu z trhu: Spoločnosť vydala podnet odberateľom, predávajúcim daný výrobok, aby stiahli produkt z ponuky, a zároveň informovali spotrebiteľov, ktorým bol výrobok predaný, o jeho nebezpečnosti. Spotrebitelia boli informovaní, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať a boli vyzvaní k navráteniu zakúpených výrobkov. Pri uplatnení tohto práva im bude vrátená kúpna cena výrobku.

ECO PRODUKT, s. r. o.

Lúčky 1246/34

972 01 Bojnice

mobil: 0903 243 468

info@ecoprodukt.sk

eco1 

 eco2

eco3

eco4

eco5

eco6

eco7