SOI Systém ECHO - nahláste riziko

Systém ECHO - informácie spotrebiteľov o nebezpečenstve výrobkov

Oznámenie o riziku nepotravinárskeho výrobku, ktorý vám spôsobil zranenie alebo ohrozil vaše zdravie. Informáciu môžete podať aj na tel. č. 02/582 72 138 alebo na elektronickú adresu: echo@soi.sk

V prípade bezpečnosti potravín sa môžete obrátiť na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR: http://www.svps.sk/potraviny/* všetky textové polia formuláru sú povinné

Príčina upozornenia

Údaje o rizikovom výrobku
* Povolené typy súborov sú: .JPG, .PNG, .ZIP
* Maximálna veľkosť 3 MB
* Viacero obrázkov môžete zabaliť do ZIP súboru
...alebo ich zasielajte na echo@soi.sk


Údaje o oznamovateľovi

Meno, tel. č., e-mail, adresa

Overovací kód

Dátum: 25. apríla 2018