SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Würth, spol. s r. o., Slovensko

Oznámenie spoločnosti Würth, spol. s r. o., Slovensko

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 23. 9. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Würth, spol. s r. o., Slovensko, týkajúci sa LED akumulátorovej ručnej lampy...  (v prílohe)

Príloha Würth – LED akumulátorová ručná lampa [PDF, 356 kB]