SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti TARGA GmbH

Oznámenie spoločnosti TARGA GmbH

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 27. 3. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Nemecko.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov spol. TARGA GmbH, preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok „Zastrihávač vlasov a brady SHBV 800 A1“ predávaný pod značkou „Silvercrest“, IAN kód 290952, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Lidl.

Vzhľadom na výrobnú vadu môže pri nabíjaní tohto výrobku dôjsť k vzniku požiaru a explózie. „Zastrihávač vlasov a brady SHBV 800 A1“ predávala spoločnosť Lidl Slovenská republika od 13. novembra 2017 za 19,99 €. V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho kedykoľvek priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku.

Výzva na vrátenie tovaru sa týka výlučne výrobku „Zastrihávač vlasov a brady SHBV 800 A1“ predávaného pod značkou „Silvercrest“, IAN kód 290952 (nachádza sa na zadnej časti výrobku). Ostatných produktov od dodávateľa TARGA GmbH a ani žiadnych iných výrobkov značky „Silvercrest “ sa táto výzva netýka.


Zastrihávač vlasov a brady SHBV 800 A1
zastrihávač vlasov1


Identifikačné údaje na výrobnom štítku
zastrihávač vlasov2
Spoločnosť TARGA GmbH sa ospravedlňuje za všetky prípadné nepríjemnosti.