SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Partner Tele.com - sieťové nabíjačky USB

Oznámenie spoločnosti Partner Tele.com - sieťové nabíjačky USB

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 19. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sołtysowska 22, 31-589 Krakov, Poľsko.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť Partner Tele.com zistila, že sieťové nabíjačky USB Partner Tele.com modely:

  • HR-SC001(číslo výrobku 5901737991959 - uvedené pri čiarovom kóde na výrobku),
  • AR-006,
  • AR-042,
  • AR-QC-032,
  • GTIN 5901737937742,
  • GTIN 5901737246042,

majú výrobnú chybu a predstavujú vážne riziko ohrozenia bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov. V dôsledku výrobnej vady vyššie uvedené výrobky predstavujú smrteľné riziko úrazu elektrickým prúdom, riziko popálenia a riziko vzniku požiaru.

Ak ste vlastníkom niektorej z vyššie uvedených sieťových nabíjačiek, odporúčame, aby ste ju okamžite prestali používať. Nabíjačku je možné vrátiť predajcovi, od ktorého ste ju zakúpili, za účelom získania inej nabíjačky alebo úplného vrátenia kúpnej ceny.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte spol. Partner Tele.com na tel. čísle +48 12 399 99 00 (9:00 – 17:00) alebo prostredníctvom e-mailu: contact.product@partnertele.com.

du-partnertele

du-partnertele

du-partnertele

du-partnertele

du-partnertele