SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Makita, s. r. o. - reťazové píly DOLMAR

Oznámenie spoločnosti Makita, s. r. o. - reťazové píly DOLMAR

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 1. 8. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Makita, s. r. o., Jegorovova 35, 947 11 Banská Bystrica.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť Makita, s. r. o. žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili reťazové píly Dolmar model PS6400, PS7300/PS7310 a PS7900/PS7910 vyrábané od roku 2015, aby ich okamžite prestali používať a kontaktovali predajcu, u ktorého predmetný výrobok zakúpili.

makita-pila_dolmar 

Dotknuté výrobky boli predávané výlučne v predajniach zmluvných partnerov spoločnosti Makita, s. r. o. , ktorá je výhradným importérom týchto výrobkov na územie Slovenskej republiky od roku 2015. Všetky nepredané výrobky boli stiahnuté z predaja dňa 8. 06. 2018.

U vyššie uvedených modelov bol zistený nedostatok automatická brzda, ktorá sa aktivuje príliš neskoro. V prípade spätného nárazu sa pohybujúca reťaz môže dotknúť užívateľa.

Pre viac informácií, alebo pri akomkoľvek probléme s vrátením predmetného výrobku, sa môžu zákazníci obrátiť na spoločnosť Makita, s. r. o. na tel. číslo +421 48 41 61 772/774.