SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti LUXERA, s. r. o., Pezinok

Oznámenie spoločnosti LUXERA, s. r. o., Pezinok

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 12. 7. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti LUXERA, s. r. o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pri manipulácii s LED reflektorom s výrobným číslom „Art. Nr. 32101“ s názvom “METALED” hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tieto výrobky boli dodávané na slovenský trh od 08. 08. 2013. Číslo výrobku je uvedené na striebornom štítku na zadnej strane svietidla.

led_reflektor_metaled 

Z preventívnych dôvodov by sme Vás radi kontaktovali a odstránili vyššie opísaný problém.

V prípade, ak vlastníte takýto výrobok s výrobným číslom uvedeným vyššie, prosím, kontaktujte naše slovenské telefonické centrum na tel. čísle 033 641 1147 od pondelka do piatka v čase od 07:30 do 16:00 hod.

V prípade, ak už nemáte doklad o kúpe, môžete predmetný výrobok vrátiť na adrese LUXERA, s. r. o., Šenkvická cesta 7, 902 01 Pezinok.