SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Honda

Oznámenie spoločnosti Honda

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 7. 6. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Honda Motor Europe Limited Slovensko, o.z., Cesta na Senec 2/A,821 04 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť Honda vykonáva bezpečnostnú zvolávaciu kampaň pre generátory Honda typu EU22i sériových čísiel od EAMT-1000001 do EAMT-1265586 z dôvodu možného úniku paliva z palivového ventilu.

generátor honda typu eu22i
 

Vo vyššie uvedených generátoroch sa skrutky použité na montáž palivového ventilu môžu uvoľniť počas používania a môže unikať palivo. V prípade takéhoto úniku sa môže benzín, ak je v blízkosti iskry alebo plameňa, vznietiť. Únik paliva spôsobený týmto problémom je typicky identifikovateľný podľa silného zápachu paliva pred, počas alebo po prevádzke alebo je možné vidieť pod generátorom stopy po uniknutom palive.

Spoločnosť Honda Motor Europe Limited Slovensko, o.z., dôrazne odporúča spotrebiteľom, ktorý predmetný generátor vlastnia, aby ho prestali používať, kým sa chyba neodstráni. Neodkladne sa, prosím, obráťte sa na svojho servisného predajcu Honda, ktorý najprv objedná potrebný náhradný diel a bezplatne namontuje nový palivový ventil. Túto zvolávaciu kampaň je možné vykonať len u autorizovaného predajcu motorových strojov Honda.

Ak potrebujete pomoc pri vyhľadávaní predajcu Honda, navštívte webovú stránku https://www.honda.sk/industrial/dealer-list.html.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto záležitosti, na ktoré vám autorizovaný servis Honda nevie odpovedať, obráťte sa na zákaznícku linku spoločnosti Honda:

e-mail: stroje@honda.sk, tel. č.: +421 232 131 111.

Spoločnosť Honda Motor Europe Limited Slovensko, o.z., sa úprimne ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti vyplývajúce z tohto oznámenia a vopred vám ďakuje za spoluprácu v tejto veci.