SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti HENKEL Slovensko s. r. o.

Oznámenie spoločnosti HENKEL Slovensko s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 13. 12. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam spoločnosti HENKEL Slovensko s. r. o., Bratislava. Spoločnosť sťahuje z predaja dezinfekčný prostriedok CERESIT Stop Plesni All in One (ďalej len „CERESIT“) v plastovej fľaši s rozprašovačom (príloha č. 1) [pdf, 85 kB].

Dôležité bezpečnostné upozornenie

V ozname sa uvádza interné zistenie, že v niektorých prípadoch fľaše s obsahom produktu CERESIT nespĺňajú požadované štandardy kvality, v dôsledku čoho môže dôjsť pri manipulácii (bežnom použití) s prípravkom k neželanému oddeleniu rozprašovača od tela fľaše, následnému vypadnutiu fľaše a rozliatiu dezinfekčného prostriedku, pričom nie je možné vylúčiť zasiahnutie očí dezinfekčným prostriedkom a ich poškodenie následkom priameho kontaktu.

Krajina pôvodu: Nemecko (na trh distribuuje HENKEL Slovensko s.r.o.)

Údaje o výrobcovi: HENKEL AG & Company, Düsseldorf

Identifikácia výrobku sprístupneného na slovenský trh: CERESIT Stop Plesni All in One, IDH = 2277779, EAN = 9000101112269

Druh nebezpečnosti: poškodenie zdravia (očí) pri priamom kontakte

Opatrenia na ochranu trhu: Súčasťou oznámenia bol aj opis opatrení, ktoré budú vykonané zo strany spoločnosti HENKEL, ktoré zahŕňajú:
- celkové odstránenie produktu z trhu,
- informovanie spotrebiteľov prostredníctvom webových stránok a inzercie v tlačených médiách, kde bude zverejnené odporúčanie spotrebiteľom na ukončenie používania a likvidáciu produktu,
- zverejnenie informácií o spôsobe získania kompenzácie spotrebiteľom za zakúpený produkt (príloha č. 2) [pdf, 71 kB].

Vzhľadom k tomu, že opatrenia zo strany spoločnosti HENKEL sú zjavne komplexné a postačujúce, okrem zverejnenia oznamu na webovej stránke, nie je opodstatnené prijímať ďalšie opatrenia zo strany SOI.