SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. - Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH

Oznámenie spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. - Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 8. 6. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť FAST PLUS, výhradný distribútor produktov Sencor v SR, sťahuje z trhu mobilné klimatizácie Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH vyrobené v roku 2019 (výrobná šarža "Lot 2019122 ***), z dôvodu možného rizika skratu a následného vznietenia produktu. Pri používaní týchto klimatizácií môže dôjsť k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie a následne zvýšeniu rizika skratu, respektíve vznietenia klimatizácií.

Spoločnosť FAST PLUS vyzýva svojich zákazníkov, aby prestali klimatizácie používať a vrátili ich na centrálu spoločnosti. Zákazníkom budú vrátené peniaze v plnej výške kúpnej ceny.

Zákazníci sa môžu pre bližšie informácie obrátiť telefonicky na číslo +421 249 105 853 a to v Po-Pia: 8:30 - 17:00 alebo na e-mail info@sencor.sk .

sencor sac mt1221ch_sac mt1222ch