SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o.

Oznámenie spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 25. 7. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti FAST PLUS spol. s. r. o., Na pántoch 18, 831 08 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Spoločnosť FAST PLUS spol. s r. o. vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili mobilnú klimatizáciu SENCOR model SAC MT1221CH alebo model SAC MT1222CH, aby kontaktovali centrálu spoločnosti, ktorá zabezpečí servisný zásah priamo u nich doma alebo ju priniesli späť na predajňu, kde výrobok zakúpili a kde im bude vrátaná kúpna cena z dôvodu, že za určitých technických podmienok, môže pri prevádzke predmetného výrobku dôjsť k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie.

Pre viac informácií alebo pri akomkoľvek probléme s vrátením predmetného výrobku sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti FAST PLUS spol. s. r. o. prostredníctvom e-mailu info@fastplus.sk alebo na telefónne číslo +421 2 4910 5890 (8.30 – 17.00 hod. počas pracovných dní).

du_sencor model sac mt1221ch