SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti FAST ČR a. s. - olejový radiátor Sencor

Oznámenie spoločnosti FAST ČR a. s. - olejový radiátor Sencor

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 24. 4. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti FAST ČR a. s., Černokostolecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika.

Spoločnosť FAST ČR a. s. (ďalej len „spoločnosť“) žiada zákazníkov, ktorí si zakúpili olejový radiátor Sencor model SOH 3009BE výrobnej série 2016300912 (LOT – pozri obrázok štítku) v časovom horizonte od februára 2017, aby ho priniesli späť do predajne, kde bol výrobok zakúpený, a bude im vymenený za iný alebo im bude vrátená plná kúpna cena.

sencor1 

Na základe vlastného šetrenia, prišla spoločnosť k záveru, že za určitých podmienok, môže pri používaní predmetného výrobku dôjsť k natlakovaniu radiátora a prípadnému úniku teplej olejovej náplne. Spoločnosť dostala 5 hlásení na podobnom základe. Po obdržaní vyššie uvedených hlásení spoločnosť zahájila vyšetrovanie, ktoré viedlo k identifikácii jediného chybného olejového radiátoru SENCOR model SOH 3009BE výrobnej série 2016300912. Následne bol tento stiahnutý z trhu.

Pre viacej informácií, alebo pri akomkoľvek probléme s vrátaním predmetného výrobku, sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti e-mail info@sencor.cz, alebo na telefónne číslo +420 323 204 237.  

sencor2