SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Decathlon SK s. r. o. - bedmintonová raketa Artengo

Oznámenie spoločnosti Decathlon SK s. r. o. - bedmintonová raketa Artengo

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 4. 4. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Bedmintonová raketa Artengo“. Varovanie sa týka len nasledovných modelov:

8329345 – Artengo BR 720

8329345 – Artengo BR 730

bedmintonova_raketa 

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov dodávateľ Decathlon SK s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok „Bedmintonová raketa Artengo BR 720 alebo BR 730“, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon.

Tímy Artengo našli chybu so spojením medzi hlavou rakety a hriadeľom. Existuje riziko, že tieto dve časti sa počas používania rozpadnú. Je možné, že hlava sa počas hry môže oddeliť od hriadeľa a zasiahnuť hráča.

V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku. Telefónne čísla na jednotlivé predajne sú zverejnené na webovej adrese www.decathlon.sk

Dodávateľ Decathlon SK s. r. o. sa ospravedlňuje za všetky prípadné nepríjemnosti.