SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Decathlon SK - rukavice

Oznámenie spoločnosti Decathlon SK - rukavice

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 8. 8. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Decathlon SK, s. r. o., Pri letisku 2, 821 04, Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Rukavice Fouganza Pro'Leather“. Varovanie sa týka len modelu s nasledovným číslom:

8326090

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok „Rukavice Fouganza Pro´Leather“, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon.

du_rukavice 

Spoločnosť Decathlon si všimla, že niektoré výrobky majú príliš vysokú koncentráciu chrómu, čo môže v zriedkavých prípadoch viesť k alergickým reakciám.

V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom Vám budú vrátené peniaze. Spoločnosť Decathlon prosí, pokiaľ spotrebiteľ vlastní zákaznícku kartu resp. doklad o kúpe, aby pri vrátení predmetného výrobku tento predložil.

Dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.