SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Decathlon SK - karabína

Oznámenie spoločnosti Decathlon SK - karabína

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 8. 8. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam spoločnosti DECATHLON SK, s. r. o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Karabína Simond Rocky“. Varovanie sa týka len modelov s nasledovnými číslami:

8292181

8292246

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok „Karabína Simond Rocky“, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon.

du_karabina 

Spoločnosť Decathlon si všimla, že vo veľmi malom počte prípadov môžu byť skrutkové uzávery (čierna časť) v karabíne namontované opačne, čo môže spôsobiť nepredvídateľné odomknutie počas používania.

V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom Vám budú vrátené peniaze. Spoločnosť Decathlon prosí, pokiaľ spotrebiteľ vlastní zákaznícku kartu resp. doklad o kúpe, aby pri vrátení predmetného výrobku tento predložil.

Dodávateľ Decathlon SK, s. r. o. sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.