SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Decathlon SK - čelová baterka Geonaute/Kalenji OnNight410

Oznámenie spoločnosti Decathlon SK - čelová baterka Geonaute/Kalenji OnNight410

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 27. 9. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, 821 04, Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodávateľ Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Čelová baterka Geonaute/Kalenji OnNight410“. Varovanie sa týka len modelov s nasledovnými číslami:

-    302506, 8364850, 8503711, 8485678

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov dodávateľ Decathlon SK s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok „Čelová baterka Geonaute/Kalenji OnNight410“, aby výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon.

du_celova_baterka 

Spoločnosť Decathlon si všimla, že počas nabíjania je pravdepodobné, že sa batéria prehrieva a môže vystaviť používateľov potenciálnemu riziku požiaru/popálenia. Tento jav sa vyskytuje iba vo veľmi zriedkavých situáciách (je identifikovaný iba 1 známy prípad).

V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom Vám budú vrátené peniaze. Prineste si, prosím, pokiaľ je to možné, doklad o kúpe alebo Vašu zákaznícku kartu.

Dodávateľ Decathlon SK s. r. o. sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.