SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Decathlon - kolobežka AMI REVOLT R

Oznámenie spoločnosti Decathlon - kolobežka AMI REVOLT R

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 4. 9. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, 821 04  Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Dodávateľ Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku:

Kolobežka AMI REVOLT R
Model kód: 8523790
Referenčné číslo: 2639014

Výrobky, ktorých sa týka táto informácia:
Sériové číslo: RVORR36751904
Sériové číslo: RVORR36751909
Sériové číslo: RVORR36751911

du_decathlon_kolobezka_ami_revolt_r 

Tím AMI identifikoval chybu na riadiacej tyči kolobežky. Počas používania by mohlo dôjsť k jej poškodeniu a následnému pádu osoby.

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov dodávateľ Decathlon SK s. r. o. preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedený výrobok, aby ho ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon na opravu. Výrobok bude opravený servisným tímom Decathlon.

Dodávateľ Decathlon SK s. r. o. sa ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti.