SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Oznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 22. 2. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) ako orgán trhového dozoru dáva do pozornosti oznam spoločnosti BSH domáci spotřebiče s.r.o., ktorá rozširuje svoju bezpečnostnú kampaň o ďalšie plynové sporáky.

Spoločnosť BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava, Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, ako výhradný distribútor spotrebičov Bosch a Siemens týmto verejnosť informuje o potenciálnom bezpečnostnom riziku u niektorých voľne stojacich plynových sporákov a plynových stolových varných dosiek, ktoré boli vyrobené v období od roku 2006 do roku 2011 a boli v Slovenskej republike sprístupnené na trh touto spoločnosťou. Okrem spotrebičov zahrnutých v primárnej kampani, je potenciálne ovplyvnených ďalších 879 ks spotrebičov značiek Bosch a Siemens umiestnených na trh na Slovensku v rokoch 2006 – 2008.

Dôvodom vzniku potenciálneho nebezpečenstva je opäť kužeľovitá plynová armatúra, pomocou ktorej je spotrebič pripojený k rozvodu plynu, ktorá sa môže za určitých okolností poškodiť alebo prasknúť a tým môže dôjsť k samovoľnému úniku plynu. V krajnom prípade, avšak úplne výnimočne, môže hroziť aj nebezpečenstvo výbuchu plynu. Spoločnosť BSH vykonala hodnotenie rizika v súlade s RAPEX európskymi pokynmi Európskej komisie (rozhodnutie 2010/15/EÚ), ktorej výsledkom je „stredné riziko“.

Webová stránka pre bližšie informácie v Slovenskej republike je prístupná on-line na adrese http://www.gascookingsafety.com/. Zákazníci môžu tiež využiť bezplatnú telefónnu linku 0800 042 021.

Dotknutí spotrebitelia budú vyzvaní, aby kontaktovali BSH prostredníctvom bezplatnej telefónnej linky a dojednali termín pre výmenu predmetnej plynovej armatúry, ktorá bude vymenená servisným technikom BSH priamo u nich doma.

Oznámenie spoločnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., zverejnené na webovej stránke SOI dňa 26. 10. 2016, nájdete na nasledujúcom linku:

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Upozornenia/oznamenie-spolocnosti-bsh-domaci-spotrebice-s-r-o-.soi?ind 

Príloha – Upozornenie [pdf, 250 kB]