SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti INDESIT Company S.p.A.

Oznámenie spoločnosti INDESIT Company S.p.A.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 16. 2. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Indesit Company S.p.A., v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Spoločnosť Indesit Company S.p.A. (ďalej ako „Indesit“) týmto verejnosti oznamuje, že začala program nápravných opatrení vo vzťahu k možným bezpečnostným a kvalitatívnym problémom, ktoré sa týkajú niektorých jej starších výrobkov, konkrétne sušičiek predávaných pod značkami Hotpoint, Hotpoint – Ariston, Ariston,Indesit a Creda v období od apríla 2004 do októbra 2015.

Po akvizícii značky Indesit spoločnosťou Whirlpool Corporation v októbri 2014, spoločnosť Indesit začala spolupracovať s globálnymi bezpečnostnými odborníkmi spoločnosti Whirlpool za účelom preskúmania portfólia produktov Indesit v súlade s metodikou a systémom priemyselných riadení rizík spoločnosti Whirlpool. Ako súčasť tohto procesu sa v roku 2015 začala spoločnosť Indesit zaoberať vyšetrovaním správ o nehodách spojených s dvoma zo svojich výrobných platforiem sušičiek. To viedlo spoločnosť Indesit k oznámeniu týchto skutočností regulačným úradom a k záveru, že je potrebné zabezpečiť opravu poškodených sušičiek.

Spoločnosť Indesit zaviedla výrobné zmeny na zabezpečenie toho, aby sušičky, vyrobené po októbri 2015, nevykazovali tieto poškodenia. Informačná a servisná kampaň je vedená s cieľom opraviť výrobky, ktoré už boli predané. V niektorých zriedkavých prípadoch môže pri neopravených sušičkách prebytok prachu, ktorý príde do styku s vykurovacím telesom, predstavovať nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Žiadame preto majiteľov značiek Hotpoint, Hotpoint – Ariston, Ariston,Indesit a Creda, ktorí vlastnia neopravené spotrebiče, aby kontaktovali spoločnosť Indesit, ktorá následne zabezpečí servisnú návštevu a opravu sušičky spotrebiteľa bez poplatku. Vyzývame všetkých spotrebiteľov so sušičkou značky Hotpoint, Hotpoint – Ariston, Ariston,Indesit a Creda, zakúpenou v období od apríla 2004 do októbra 2015, aby navštívili špecializovanú webstránku http://www.indesithotpointsafety.com alebo kontaktovali telefónne číslo 0850 111 731 (volanie stojí z pevnej linky rovnako ako cena miestneho hovoru od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00; volania z mobilov sa účtujú podľa štandardných sadzieb poskytovateľa služieb siete), 5 dní v týždni v čase od 8:00 do 17:00 hod.