SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o.

Oznámenie spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 14. 5. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivánska cesta 18, Bratislava, Slovenská republika v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

IKEA upozorňuje na riziká zábran PATRULL KLÄMMA a PATRULL SMIDIG, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu

IKEA upozorňuje zákazníkov, ktorí si zakúpili bezpečnostné zábrany PATRULL KLÄMMA alebo PATRULL SMIDIG, montované pomocou prítlaku medzi dve opory, aby tieto modely nepoužívali navrchu schodiska.

Bezpečnostné zábrany PATRULL KLÄMMA alebo PATRULL SMIDIG, montované pomocou prítlaku medzi dve opory, je bezpečné používať v priechode medzi miestnosťami alebo naspodku schodiska.

IKEA dostala hlásenia o prípadoch, kedy sa ukázalo, že trenie medzi stenou a bezpečnostnou zábranou, montovanou pomocou prítlaku medzi dve opory, nie je dostatočné na to, aby udržalo zábranu v určenej polohe. Spodná kovová tyč môže okrem toho predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia. Preto, ak je zábrana namontovaná navrchu schodiska, hrozí nebezpečenstvo pádu alebo zranenia. IKEA dostala hlásenie o 3 prípadoch zranenia detí v dôsledku pádu zo schodov.

Zákazníci, ktorí si chcú ponechať bezpečnostnú zábranu PATRULL KLÄMMA alebo PATRULL SMIDIG a používať ju v priechode medzi miestnosťami alebo naspodku schodiska, môžu kontaktovať IKEA a dostanú aktualizované pokyny na použitie, ako aj nový výstražný štítok, ktorý je možné nalepiť na bezpečnostnú zábranu.

Zákazníci, ktorí chcú vrátiť bezpečnostnú zábranu PATRULL KLÄMMA alebo PATRULL SMIDIG s označeným dátumom výroby 1510 (v tvare RRTT/rok - týždeň) alebo skorším, môžu tak urobiť priamo v obchodnom dome IKEA, kde im budú peniaze vrátené v plnej výške. Rovnakým spôsobom je možné vrátiť aj prídavný diel k bezpečnostnej zábrane PATRULL. Pri vrátení nie je nutné predložiť doklad o kúpe (pokladničný blok).

Bezpečnostné zábrany PATRULL KLÄMMA a PATRULL SMIDIG sú v predaji od 1. augusta 1995.

Identifikačné značky a umiestnenie

Štítok je pripevnený ku kovovej tyči naspodku bezpečnostnej zábrany a obsahuje informácie o výrobku. Na tomto štítku takisto nájdete dátum výroby (v tvare RRTT), ako je zobrazené nižšie.

 ikea_zabrana1

Vzor štítka na bezpečnostnej zábrane PATRULL KLÄMMA.

Kontaktné informácie:

Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk 

Zákaznícka linka: 02/48 22 61 11

ikea_zabrana2ikea_zabrana3