SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Tyco International Ltd.

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Tyco International Ltd.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 13. 7. 2011

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácií, ktoré dostala od advokátskej kancelárie BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS zastupujúca spoločnosť Tyco International Ltd. v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov upozorňuje na:

Spoločnosť Tyco Fire Protection oznámila spustenie Programu Výmeny rady CO2 hasiacich prístrojov.

Spoločnosť Tyco Fire Protection, divízia spoločnosti Tyco International Ltd, (ďalej len „spoločnosť Tyco“) oznámila spustenie programu výmeny špecifických typov CO2 hasiacich prístrojov, vyrábaných svojou pobočkou, spoločnosťou FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin, z dôvodu zistenia potenciálne nesprávne fungujúcich ventilov. Spoločnosť Tyco sa rozhodla uskutočniť tento krok ako preventívne opatrenie s cieľom zaistiť bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov, a to po niekoľkých menších incidentoch, pri ktorých došlo k nečakanému uvoľneniu ventilov.

Spoločnosť Tyco zistila, že určité CO2 ventily namontované na jednotlivé hasiace prístroje sa môžu uvoľniť a vystreliť so značnou silou.

Pravdepodobnosť zlyhania hasiaceho prístroja je mimoriadne malá. Spoločnosť Tyco informovala zákazníkov o zahájení programu výmeny a požiadala ich, aby sa nedotýkali alebo nepoužívali takýto typ hasiaceho prístroja. Bezplatná výmena potenciálne dotknutých hasiacich prístrojov vyškoleným personálom s ochrannými pomôckami začne hneď ako je to možné a očakáva sa, že bude trvať niekoľko týždňov.

Potenciálne dotknutými hasiacimi prístrojmi sú 2kg a 5kg CO2 hasiace prístroje, ktoré sú vybavené hliníkovými cylindrami a ktoré boli uvedené na slovenský trh pod značkou Neuruppin. Predmetné ventily sa nepoužívajú v žiadnom inom type hasiacich prístrojov dodávaných spoločnosťou Tyco.

Pre znepokojených zákazníkov vrátane potenciálne dotknutých spotrebiteľov a za účelom zodpovedania ich otázok, spoločnosť Tyco zriadila špeciálnu zákaznícku linku, ktorá bude poskytovať informácie o tom, ako identifikovať potenciálne dotknuté hasiace prístroje a vysvetlí im proces výmeny: tel.: 00420 2 33374038.

Úplný názov výrobcu hasiaceho prístroja

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Str. 4, 16816 Neuruppin;

Tel.: +49 (3391) 689-0; Fax: +49 (3391) 689-116; Email: fln@tycoint.com