SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti HANSCRAFT, s. r. o., Česká republika

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti HANSCRAFT, s. r. o., Česká republika

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 21. 8. 2014

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti HANSCRAFT, s.r.o., Klivarova 363, 149 00 Praha 4, Česká republika, v zastúpení advokátskou kanceláriou Rezek a partneri, Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

S ohľadom na možné technické závady u mobilných víriviek značky MSpa prvej a druhej generácie bol dočasne pozastavený predaj všetkých mobilných vírivých vaní MSpa, modelov B-090, B-091, B-100, B-110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B-141, B-150, B-151, B-152, B-160, B-170 na slovenskom trhu. U vyššie uvedených modelov prvej a druhej generácie predaných v minulosti sa spotrebitelia môžu obrátiť na svojho predajcu pre viac informácií.

Upozornenie Slovenskej obchodnej inšpekcie:
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí horeuvedené mobilné vírivky MSpa vlastnia, aby ich do doby došetrenia závad prestali používať. O došetrení a prijatých opatreniach spoločnosťou HANSCRAFT, s.r.o., Klivarova 363, 149 00 Praha 4, Česká republika bude Slovenská obchodná inšpekcia spotrebiteľov informovať.

Na základe informácie od spoločnosti HANSCRAFT, s.r.o., Klivarova 363, 149 00 Praha 4, Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že:

mobilné vírivky značky MSpa, modely B-090, B-091, B-100, B-110, B-112, B-120, B-121, B-130, B-131, B-132, B-140, B-141, B-150, B-151, B-152, B-160, B-170 so sériovým číslom 2G3BUBXXXX boli označené ako výrobky so závažným rizikom. V prípade potreby môžu spotrebitelia o bližšie informácie požiadať na e-mailovom kontakte info@hanscraft.com

Dočasný zákaz predaja horeuvedených mobilných víriviek bol zmenený na trvalý a vymenované modely z predmetnej série sa už neuvádzajú na trh. V prípade, že spotrebiteľ takýto výrobok už vlastní má právo ho vrátiť späť predávajúcemu a právo na vrátenie peňazí.