SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Dyson Ltd., Spojené kráľovstvo

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Dyson Ltd., Spojené kráľovstvo

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 18. 8. 2014

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Dyson Ltd., so sídlom Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 ORP, Spojené kráľovstvo, v zastúpení advokátskou kanceláriou Ružička Csekes, s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam:

Spoločnosť Dyson Ltd. vykonáva dobrovoľnú zvolávaciu akciu, týkajúcu sa jej bezlopatkového vežového teplovzdušného ventilátora, predávaného pod označením s nasledovným názvom a číslom:

1. AM04: Teplovzdušný ventilátor (Dyson Hot Bladeless Tower Heater/Fan combination)

am04teplovzdusny_ventilator_dyson1 

2. AM05: Teplovzdušný ventilátor (Dyson Hot + Cool Bladeless Tower Heater/FAN combination)

am05teplovzdusny_ventilator_dyson2 

Dotknuté teplovzdušné ventilátory boli na Slovensku predávané prostredníctvom miestnych predajcov. Žiadne iné výrobky spoločnosti Dyson neboli dotknuté touto záležitosťou (t. j. táto záležitosť sa nijako nedotýka iných spotrebiteľských elektrických výrobkov spoločnosti Dyson).

Spoločnosť Dyson zvoláva všetky tieto ohrievače AM04 a AM05 z dôvodu potenciálneho bezpečnostného rizika. Z milióna ohrievačov Dyson, predaných na celom svete, sa vie o malom počte prípadov, kedy došlo ku skratu a v jeho dôsledku k drobnému horeniu vo vnútri prístroja, ktoré však neprerástlo v požiar, ale uhasilo sa samo. Nedošlo k žiadnym ujmám na zdraví, ani škodám na majetku.

Bezpečnosť je však prioritou spoločnosti Dyson. Preto zvoláva všetky uvedené prístroje za účelom prevedenia preventívnej technickej opravy každého z nich.

Táto oprava bude prevedená zdarma (vrátane vyzdvihnutia a doručenia zariadenia späť). Užívatelia si môžu svoje zariadenia zaregistrovať k tejto oprave na webovej stránke https://www.dysonrecall.com/sk-SK/Info. Toto aj v prípade, že nemajú doklad o kúpe zariadenia.

Ohrievač spoločnosť Dyson vyzdvihne a opraví. Prevedie na ňom kompletný servis a vyčistenie a doručí Vám ho potom späť s spolu s novou 2-ročnou zárukou na práce a diely.

S Vašimi otázkami sa môžete obrátiť na kontaktné centrum na telefónnom čísle + 420 941 512 080.