SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti BABY DESIGN GROUP, Poľsko

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti BABY DESIGN GROUP, Poľsko

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 27. 8. 2014

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia obdržala od spoločnosti BABY DESIGN GROUP v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam:

Spoločnosť BABY DESIGN GROUP so sídlom v Poľsku, ktorej prioritou je bezpečnosť používateľov, kladie osobitný dôraz na kontrolu a zdokonaľovanie svojich výrobkov. Počas kontrolných skúšok detskej jedálenskej stoličky BAMBI značky BABY DESIGN, vykonaných v súlade s európskymi normami, boli zistené nedostatky, o ktorých chceme informovať spotrebiteľov.

Skúšky preukázali, že za určitých okolností (napr. ponechanie dieťaťa bez dohľadu alebo používanie výrobku spôsobom, ktorý nie je v súlade s návodom na používanie), je teoreticky možné, že dieťa vloží prst do medzery medzi podnos a lakťovú opierku, čo by mohlo spôsobiť jeho priškripnutie (obrázok číslo 1).  

bambi1

 

Okrem toho skúšky preukázali pravdepodobnosť roztrhnutia švu vnútornej vložky v mieste prevlečenia bezpečnostných trakov (obrázok číslo 2). V takomto prípade by dieťa mohlo vytiahnuť netkanú textíliu z vnútra vložky a vložiť si ju do úst. Ak dôjde k roztrhnutiu švu vložky, prestaňte ju používať.    

bambi2


Vyššie uvedené nedostatky sa môžu vyskytnúť vo výrobkoch s výrobným číslom (od – do):
• BY11309H0001 – BY11309H0630,
• BY11310I0001 – BY11310I0630,
• BY11311J0001 – BY11311J0630,
• BY11301J0001 – BY11301J0630,
• BY11402K0001 – BY11402K0630,
• BY11403K0001 – BY11403K0630,
• BY11404L0001 – BY11404L0630,
• BY11405B0001 – BY11405B0630,
• a BY 11406D0001 – BY11406D0630.

Výrobné číslo sa nachádza na zadnej nohe stoličky (obrázok číslo 3).      

   

bambi3

     

Chceme zdôrazniť, že po celú dobu predaja stoličky BAMBI nebol zaznamenaný žiadny vyššie uvedený prípad. S odvolaním na vyššie uvedené skúšky a po vyhodnotení rizík sa domnievame, že zistené nedostatky majú zanedbateľný vplyv na bezpečnosť výrobku.
Avšak, ako výrobca detských potrieb, pre ktorého je prioritou bezpečnosť používateľov našich výrobkov, sme sa rozhodli dobrovoľne poskytnúť túto informáciu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) a Slovenskej obchodnej inšpekcii. Sme presvedčení, že opatrenia prijaté na nápravu odstránia dokonca aj hypotetické nebezpečenstvo a zlepšia celkovú bezpečnosť výrobku.       

Ak ste majiteľom stoličky s jedným s vyššie uvedených výrobných čísel, pre získanie ďalších informácií o prijatých nápravných opatreniach nás kontaktujte prosím na tel. č.: 0918 752 636 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: info@abckociky.sk. Ak nám napíšete, uveďte prosím Vaše telefónne číslo.

Pripomíname, že výrobok je potrebné používať v súlade s návodom na používanie a jeho určením a tiež, že počas používania výrobku sa dieťa nesmie nechať bez dohľadu.
Vyššie uvedené opatrenia sme prijali pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a pohodlia pri používaní stoličky BAMBI našimi spotrebiteľmi.

Chceli by sme sa tiež ospravedlniť za prípadne nepríjemnosti vyplývajúce z daných okolností. V prípade Vašich ďalších otázok sme Vám plne k dispozícii.