SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti AsisImport, s. r. o.

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti AsisImport, s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 21. 10. 2014

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti AsisImport, s. r. o. v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Na základe oznámenia, ktoré zaslalo Holandsko do systému RAPEX, sťahuje spoločnosť AsisImport, s. r. o. nižšie uvedené modely zapaľovačov z predaja. Podľa holandského skúšobného laboratória niektoré vzorky nevyhoveli bezpečnostnej norme ISO 9994 pri skúške pádom, resp. boli plnené nad normovanú hodnotu.

Stiahnutie z predaja sa týka len uvedených šarží, ktoré sú vždy vyrazené na kovovej čiapočke zapaľovača.

Zapaľovače, prosím, vráťte predajcovi, ktorý Vám vráti kúpnu cenu.

233 – Zapaľovač AiT piezo, transparent, šarža D14, EAN: 8594029213227

233zapalovacait_piezo_transparent 

117 – Zapaľovač AiT piezo, autá, šarža C14, EAN: 8594029211988

117zapalovacait_piezo_auta 

116 – Zapaľovač AiT piezo, HIP HOP, šarža C14, EAN: 8594029216068

116zapalovacait_piezo_hip_hop