SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - Rozhodnutie Komisie o zákaze uvádzania cepového príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh

Dôležité upozornenie - Rozhodnutie Komisie o zákaze uvádzania cepového príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 4. 4. 2012

SOI upozorňuje, že dňa 19.1.2012 vydala EK ROZHODNUTIE KOMISIE z 19. 01. 2012, ktorým sa od členských štátov vyžaduje zákaz uvádzania cepového rezného príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh.

Dôvodom jeho vydania boli nasledovné zistenia:

  1. Výrobcovia, ktorí nevyrábajú pôvodné nástroje na rezanie krovín, uvádzajú na trh rôzne cepové príslušenstvo pre nástroje na rezanie krovín, ktoré pozostáva z dvoch alebo viacerých kovových častí, ako napríklad reťaze, nože alebo kefy, ktoré sú pripojené k rotačnej hlave,
  2. Pri používaní nástroja na rezanie krovín s týmto rezným príslušenstvom došlo k úrazu,
  3. Používanie cepového rezného príslušenstva s pripojenými kovovými časťami predstavuje výrazne vyššie zostatkové riziko rozpadnutia sa počas prevádzky a tiež riziko spôsobené odletujúcimi predmetmi ako kovové nože, pozostávajúce iba z jednej časti.

SOI odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

SOI žiada spotrebiteľov, ktorí si zakúpili takéto výrobky, aby jej oznámili ich predajcov, buď prostredníctvom e-mailovej adresy: echo@soi.sk  alebo na telefónom čísle: 02/582 72 137.

Samotný text tohto rozhodnutia EK spolu s ilustračným obrázkom

 

 

rozhodnutie%20ek%202012-32-eu1

rozhodnutie%20ek%202012-32-eu2

 

  rozhodnutie%20ek%202012-32-eu3