SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Škoda Auto Slovensko - skladacia mechanická kolobežka

Oznámenie spoločnosti Škoda Auto Slovensko - skladacia mechanická kolobežka

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 14. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku:

Skladacia mechanická kolobežka

Objednávacie číslo: 000 050 002B

Krajina pôvodu: Česká republika

du_skladacia_mechanicka_kolobezka 

Podrobnou analýzou výrobku bolo zistené nedostatočné prevarenie zvaru tela kolobežky a zvýšená vôľa v jej zabezpečovacom mechanizme. Stúpaním na kolobežku sa pri odrážaní za jazdy postupne vysunie zabezpečovací klin zo zaistenej polohy, čo môže spôsobiť nekontrolované zloženie kolobežky počas používania alebo prasknutie jej rámu.

S ohľadom na ochranu spotrebiteľov ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili vyššie uvedený výrobok, aby ho ďalej nepoužívali a vrátili ho späť predajcovi.