SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Philips Slovakia s. r. o.

Oznámenie spoločnosti Philips Slovakia s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 10. 2. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Philips Slovakia s. r. o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE [pdf, 224 kB]