SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti Kids II UK Limited, Veľká Británia

Oznámenie spoločnosti Kids II UK Limited, Veľká Británia

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 19. 5. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú dostala od spoločnosti Kids II UK Limited, Wood Street 88, EC2V 7AJ Londýn, Veľká Británia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam:

Spoločnosť Kids II UK Limited (ďalej aj „Kids II") sa dobrovoľne rozhodla spustiť program stiahnutia určitej časti svojej produkcie z trhu, a to konkrétne výrobku „Oball Rattles“ (Hrkálka Oball), dodávaného prostredníctvom spoločnosti Topco Marketing Ltd.

Detaily o množstve dotknutého výrobku

Od začiatku januára roku 2016 bolo v rámci Slovenskej republiky predaných odhadom okolo 6.360,00 dotknutých hrkálok.

Výrobok bol vyrobený pred 21. októbrom 2016, a to spoločnosťou Topco Marketing Ltd. Predmetný výrobok je možné bližšie určiť tak, že ide o hrkálku s jednou priehľadnou plastovou komorou, ktorá obsahuje iba oranžové guličky a má kódové označenie začínajúce sa písmenom "T". Dotknutá šarža - kódové označenie je: T3065, T0486, T1456, T2316 a T2856. Toto kódové označenie sa nachádza na malom trojuholníku umiestnenom na vnútornej strane povrchu hrkálky. Dotknuté výrobky majú produktové číslo 81031.

Podrobnosti o potenciálnom nebezpečenstve a o nápravných opatreniach

Spoločnosť Kids II dostala správy o otváraní sa priehľadnej plastovej komory v hrkálke. V prípade výskytu uvedeného javu malé čiastočky, obsiahnuté vo vnútri priehľadnej plastovej komory konkrétnej hrkálky, môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia sa pre deti do troch rokov veku.

Doposiaľ je z celosvetovej produkcie v objeme 712.000,00 hrkálok známych 61 oznámení o uvedenom jave. Avšak v žiadnom z týchto 61 známych prípadov nebolo oznámené žiadne zranenie, ktoré by vyplývalo z vyššie opísaného javu - otvárania sa priehľadnej plastovej komory v hrkálke.

Spoločnosť Kids II vykonala v súlade s metodikou hodnotenia rizík EÚ, stanovenou v Rozhodnutí 2010/15/EU, hodnotenie rizika a vyhodnotila, že výrobok predstavuje NÍZKE RIZIKO.

Spoločnosť Kids II poučí spotrebiteľov, aby okamžite prestali používať výrobok „Oball Rattles” a volali na linku pomoci, respektíve navštívili internetovú stránku: http://www.kidsii.com/customer-service/recalls, na ktorej nájdu pokyny pre uplatnenie nároku na refundáciu. Spotrebitelia budú požiadaní, aby výrobok rozrezali, zničenie výrobku odfotografovali, za čo im v takom prípade (po preukázaní zničenia výrobku) bude poskytnutá refundácia. Distribútori a maloobchodníci budú poučení, aby predmetný výrobok zničili a jeho zničenie preukázali.

Spotrebitelia môžu v prípade ďalších otázok kontaktovať Mgr. Kristýnu Kovaříkovú, prostredníctvom emailu: kovarikova@rowanegal.com  alebo na telefónnom čísle: +420 224 216 212.

81031_green